AMBIENTS D'APRENENTATGE

AMBIENTS D'APRENENTATGE

Organitza

Equip docent de P3, P4, P5 i 1r.

Objectius

- Avançar en l'educació integral.

- Contemplar la significativitat dels aprenentatges.

- Fomentar la curiositat i l'interès.

- Facilitar l'experimentació.

- Propiciar aprendre de la interacció.

- Afavorir l'autonomia.

- Promoure el joc.

Descripció

Cada ambient està format per una gran diversitat d'activitats i materials, els quals van variant. Cada infant, segons els seu interès, tria l'ambient on vol anar, A cada espai hi assisteix un grup heterogeni de 15 infants com a màxim.

A l'inici de la sessió la mestra, que es troba dins d'aquell ambient, presenta els materials nous i dóna pas a l'alumnat a experimentar i manipular lliurement. La mestra actua com a guia, tot afavorint l'aprenentatge. Al final de la sessió cada grup realitza una assemblea per valorar i verbalitzar com ha anat.

Observacions

Per ampliar la informació podeu accedir al lloc web creat amb la finalitat d'aprofundir i compartir aquesta metodologia emprada. Hi trobareu imatges, vídeos, cartells,... del què hi fan i com ho fan els infants.