ASSESSORAMENT ERTI

ASSESSORAMENT ERTI

Objectiu

Obtenir assessorament en la gestió de la diversitat a l'aula.

Descripció

L'estiu del 2017 el professorat va assistir a unes jornades de formació a partir de les quals, l'escola va entrar a formar part de Project Difference.

Project Difference és un programa dirigit per professionals experts en gestió d'aula. Es centra sobretot en l'alumnat que presenta diferències d'aprenentatge com la dislèxia, la discalcúlia i el TDAH.

El programa dura dos cursos i l'escola rep un acompanyament a l'hora d'atendre les diferències de l'alumnat, en facilitar l'aprenentatge a través de metodologies multisensorials i en implementar estratègies d'aula basades en evidències científiques internacionals i anys d'experiència pràctica. Al participar en aquest programa l'alumnat té la possibilitat d'utilitzar el programa d'entrenament lector Glifing.

El curs 2019-20 l'escola decideix continuar amb l'assessorament professional extern que ens va acompanyar durant la vigència de Project Difference. I continua la metodologia de treball que ens va aportar, que es basa amb el concepte RTI, de l'anglès Response To Intervention i coordinat per un equip, equip ERTI, que es reuneix periòdicament.

L'equip ERTI, format per especialistes de l'escola i una professional externa, contribueix a respondre a les dificultats d’aprenentatge i atenció de l'alumnat. La metodologia RTI amb la que treballa no es limita a fixar l’atenció en la valoració del rendiment de l’alumnat, sinó que també implica l’adopció, per part del professorat, d’una actitud flexible que fomenta la realització d’anàlisis crítiques sobre l’eficàcia de les estratègies educatives emprades a cada moment. RTI comporta un canvi de perspectiva on el professorat s’implica en la prevenció i intervenció en situacions de dificultats en l’aprenentatge i l’atenció.