CONSELL CIUTADÀ D'INFANTS DE FIGUERES

Ajuntament de Figueres
CONSELL CIUTADÀ D'INFANTS DE FIGUERES

Organitza

Ajuntament de Figueres

Objectius

- Promoure als infants i adolescents hàbits democràtics i sentiments de pertinença.

- Promoure un escenari que esdevingui educatiu i participatiu.

- Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.

- Projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb el ple dret de ciutadania, entès com a dret de viure i utilitzar la ciutat. Fer una ciutat també a la mida dels infants.

- Permetre que els infants coneguin millor el funcionament de l'Ajuntament.

- Posar en valor la política com una activitat necessària per a la convivència.

- Promocionar els drets dels infants.

Descripció

El Consell Ciutadà d'Infants de Figueres és un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Figueres que vol promoure la participació dels infants, escoltant les seves opinions i els seus interessos. Alhora ha de permetre la consulta i assessorament de l'Alcaldia i del Govern municipal sobre qüestions d'interès general del municipi.

Es reuneix periòdicament fora d'horari escolar.

Observacions

Cada centre educatiu aporta dos representants que s'escullen per votació a l'inici de curs. La representació de la nostra escola és a càrrec de Genís Bosch Anglada i Daniel Brito Víctor, ambdós de 5è de primària.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.