DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU - DENIP

Gener 2017
Escola
DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU - DENIP

Organitza

Servei de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Figueres juntament amb la Coordinadora d'ONGs Solidàries de Girona

Objectius

- Treballar el concepte de Pau Positiva a l'escola.

- Convertir la Pau en notícia.

Descripció

Hem participat en uns tallers i unes activitats amb la idea que l'alumnat es converteixi en periodistes de la pau i facin ressò de les notícies de pau que succeixen al nostre entorn.

Activitats

Tallers dinamitzats per monitoratge amb dinàmica de joc i reflexió sobre el concepte de Pau Positiva.