EDUCACIÓ VIAL

Escola i el seu entorn
EDUCACIÓ VIAL

Organitza

Àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Figueres.

Objectiu

Conscienciar l'alumnat sobre la importància de respectar les normes de circulació i seguretat viària.

Descripció

Jornades d'educació vial impartides per agents de la Guàrdia Urbana de Figueres a l'alumnat de l'escola.

Nivells i activitats

Ed. Infantil:

P5: activitats al'aula

Ed. Primària:

1r: visita a la seu de la Guàrdia Urbana de la ciutat

2n: activitats a l'aula i sortida pel barri

5è: activitats a l'aula