ENGLISH PROJECT

ENGLISH PROJECT

Objectius

- Millorar la competència lingüística en llengua anglesa i alhora desenvolupar interessos i actituds multilingües.

- Adquirir coneixements de l'àrea de medi utilitzant una llengua estrangera.

Descripció

A 4t de primària, a l'hora setmanal dedicada a Projecte, es provoca una situació d'immersió lingüística en llengua anglesa dins l'aula. D'aquesta manera, l'anglès s'utilitza per a l’ensenyament i aprenentatge d'una materia diferent  de la mateixa llengua en qüestió. 

La llengua es contempla des d'un punt de vista més lèxic que gramatical i el més important és que l'alumnat adquireixi fluïdesa en la llengua. Aquesta s'utilitza com a llengua vehicular de comunicació i de construcció de coneixements.

Activitats

Les activitats que es realitzen al llarg del projecte es van publicant al blog de cicle mitjà de l'escola.