FRANÇAIS

FRANÇAIS

El Projecte Lingüistic de l'escola defineix el tractament de les llengües estrangeres. La llengua anglesa és la primera opció i s'introdueix a P5 i els seu aprenentatge s'allarga a tota la Primària.

Hem optat, però, per introduir el francès com a segona llengua estrangera degut a la proximitat i el contacte que Figueres i la seva població té amb els seus parlants. Forma part del currículum de 5è i 6è de Primària. Es treballa durant una sessió setmanal i de manera competencial.