L'HORT DE L'ESCOLA. PROGRAMA DE BIODIVERSITAT I NATURA

Escola
L'HORT DE L'ESCOLA. PROGRAMA DE BIODIVERSITAT I NATURA

Organitza

Professorat de l'àrea de medi natural.

Objectius

- Introduir la cura i el respecte per la natura des del treball de l'hort.

- Conèixer els diferents processos de conreu i adob natural.

- Conèixer diferents plantes que es poden cultivar a l'hort.

- Conèixer diferents eines que es poden utilitzar en les feines de l'hort.

 

Es treballa segons l'estació de lany al llarg de tot el curs escolar i dins l'àrea de medi natural.