PROGRAMA DE SALUT A L'ESCOLA

PROGRAMA DE SALUT A L'ESCOLA

Contempla dos tipus d'intervencions:

A) Vacunacions a l'alumnat de 6è per part del servei de pediatria del CAP:

- Papil·loma humà (VPH), en dos dosis i únicament a les nenes.

- Hepatitis A (VHA), en dos dosis.

- Varicel·la (VZZ), en dos dosis i únicament a l'alumnat que no ha passat la malaltia.

- Antimeninocòccia C conjugada (MCC), en una única dosi.

B) Programa de salut bucodental:

1. Revisió dental a l'alumnat de 1r, 3r i 6è per part del servei d'odontologia del CAP: Es fa arribar a cada família un informe amb el resultat de la revisió.

2. Taller a 1r: La raspallada de dents, per:

- Millorar els hàbits de salut bucodental i alimentaris, fent especial esment a esmorzars i berenars.